RESULTATEN ONDERZOEK WONINGMARKT

Onderzoek onder 500 topmakelaars in Nederland naar ontwikkelingen in de woningmarkt. Dit werd uitgevoerd i.s.m. BeeldenBedrijf* in de tweede helft van 2015.

In dit onderzoek keken we naar de stand van zaken van de markt van onroerend goed – zowel koopwoningen en huurwoningen als bedrijfspanden.


Eerst onderzochten we het segment koopwoningen. Dit betrof het werkgebied van 90% van de ondervraagden.

V: In welk segment bent u vooral actief? (meerdere antwoorden mogelijk) Wat is daarbij voor u het belangrijkste segment?

ActiefBelangrijkst
€ 100.000 – € 250.00050,0%31,1%
€ 250.000 – € 500.00080,4%31,1%
€ 500.000 – € 1.000.00065,2%33,3%
Meer dan € 1.000.00037,0%4,4%

De verdeling over de verschillende waardesegmenten was redelijk gelijk, met een nadruk op de activiteit in het segment € 250.000-500.000 (dit betreft dan ook het grootste marktsegment).

Hierna wilden we kijken naar de ontwikkelingen in deze markt.

V: Ziet u, als u de markt vergelijkt met 3 jaar en 1 jaar geleden:

3 jaar1 jaar
niet of nauwelijks verandering0,0%2,3%
een verslechtering2,3%2,3%
een lichte verbetering25,6%59,1%
een aanzienlijke verbetering72,1%36,4%

V: Geldt de trend van het laatste jaar voor alle segmenten?

Ja, voor alle segmenten28,6
Vooral voor € 100.000 – € 250.00023,8%
Vooral voor € 250.000 – € 500.00031,0%
Vooral voor € 500.000 – € 1.000.00014,3%
Vooral voor meer dan € 1.000.0002,4%

Vrijwel alle deelnemers (96%) zien een lichte tot aanzienlijke verbetering in de laatste 3 jaar, een trend die ook in het afgelopen jaar nog doorzet (98%). Deze trend geldt echter aanzienlijk minder in de duurdere segmenten (€ 500.000 en meer).


Vervolgens keken we naar de markt voor huurwoningen. Ongeveer 2/3 van de deelnemers is actief in deze markt.

V: In welk segment bent u vooral actief? (meerdere antwoorden mogelijk) Wat is daarbij voor u het belangrijkste segment?

ActiefBelangrijkst
€ 600 – € 1.000 p.m.54,5%42,4%
€ 1.000 – € 2.000 p.m.45,5%21,2%
€ 2.000 – € 3.000 p.m.18,2%12,1%
Meer dan € 3.000 p.m.15,2%9,1%

Het zwaartepunt ligt bij het woningen met een huurprijs onder de € 1.000, terwijl het segment € 1.000 – 2.000 bijna even belangrijk is: slechts 18% van de makelaars bemiddelt ook in woningen met een huurprijs hoger dan € 2.000, en 15% ook in het allerduurste segment.

Hierna wilden we kijken naar de ontwikkelingen in deze markt.

V: Ziet u, als u de markt vergelijkt met 3 jaar en 1 jaar geleden:

3 jaar1 jaar
niet of nauwelijks verandering37,9%44,8%
een verslechtering10,3%13,8%
een lichte verbetering34,5%34,5%
een aanzienlijke verbetering17,2%6,9%

Anders dan bij koopwoningen wordt hier slechts door de helft van de makelaars een verbetering gezien in de laatste 3 jaar, en 40% ziet ook in het laatste jaar nog verbetering – terwijl zelfs 10-14% een verslechtering waarneemt.


Tenslotte wierpen we een blik op bedrijfspanden. De helft van de deelnemende makelaars bemiddelt ook in dit segment.

V: in welk segment bent u vooral actief? (meerdere antwoorden mogelijk)

kleine objecten45,8%
middelgrote objecten70,8%
grote objecten8,3%

De nadruk ligt dus op middelgrote bedrijfspanden (71%), terwijl de helft van de deelnemers ook in kleine objecten bemiddelt.

V: Ziet u, als u de markt vergelijkt met 3 jaar en 1 jaar geleden:

3 jaar1 jaar
niet of nauwelijks verandering12,5%20,8%
een verslechtering16,7%8,3%
een lichte verbetering62,5%70,8%
een aanzienlijke verbetering8,3%0,0%

Zo’n 71% van de deelnemers ziet een lichte of aanzienlijke verbetering over zowel de laatste 3 jaar, als in het laatste jaar. Dit is echter toch een stuk minder positief dan bij koopwoningen, maar een stuk hoger dan bij huurwoningen.


Als laatste onderdeel van dit onderzoek keken we naar de media die worden gebruikt om woningen en bedrijfspanden aan te bieden.

V: Maakt u bij uw activiteiten gebruik van (meerdere antwoorden mogelijk):

Eigen website100,0%
Funda97,8%
Sociale media88,9%
E-mail84,4%
Fotomateriaal80,0%
Advertenties66,7%
Flyers44,4%
Filmmateriaal44,4%
Direct Mail28,9%
Beurzen15,6%
Reclamebureau15,6%
Anders,nl.:8,9%

Hiernaast werden nog genoemd: spandoeken/plakkaten/borden, dronevideo, het eigen netwerk en diverse property websites zoals realnext.nl.