RESULTATEN ONDERZOEK PROJECTONTWIKKELAARS

Onderzoek onder 100 projectontwikkelaars in Nederland naar ontwikkelingen in de markt van bouwprojecten. Dit werd uitgevoerd i.s.m. BeeldenBedrijf* in de tweede helft van 2015.

In dit onderzoek keken we naar de stand van zaken van de markt van bouwprojecten.


V: In welk segment bent u vooral actief? (meerdere antwoorden mogelijk) Wat is daarbij voor u het belangrijkste segment?

ActiefBelangrijkst
Kleinschalig, tot € 10 miljoen64%42%
Middelgrote projecten, € 10-100 miljoen88%54%
Grote projecten, meer dan € 100 miljoen12%0%

De deelnemers zijn vooral actief in het segment € 10 – 100 miljoen (dit betreft dan ook het grootste marktsegment).

Hierna wilden we kijken naar de ontwikkelingen in deze markt.


V: Ziet u, als u de markt vergelijkt met 3 jaar en 1 jaar geleden:

3 jaar1 jaar
niet of nauwelijks verandering8%4%
een verslechtering0%0%
een lichte verbetering40%72%
een aanzienlijke verbetering52%24%

V: Geldt de trend van het laatste jaar voor alle segmenten?

Ja, voor alle segmenten60%
Vooral voor kleinschalige projecten20%
Vooral voor middelgrote projecten16%
Vooral voor grote projecten4%

Vrijwel alle deelnemers zien een lichte (40%) tot aanzienlijke (52%) verbetering in de laatste 3 jaar, een trend die ook in het afgelopen jaar nog doorzet, hoewel dit wat af lijkt te remmen (72% ziet nog lichte verbetering, tegenover 24% een sterke verbetering). Deze trend geldt voor alle segmenten.


Als laatste onderdeel van dit onderzoek keken we naar de media die worden gebruikt om bouwprojecten aan te bieden.

V: Maakt u bij uw activiteiten gebruik van (meerdere antwoorden mogelijk):

Eigen website96%
Sociale media92%
Fotomateriaal80%
Brochures80%
Advertenties75%
Reclamebureau71%
Funda71%
Filmmateriaal67%
E-mail63%
Beurzen42%
Direct Mail33%
Anders, bijv. corporate netwerk of samenwerkingsverbanden8%

Bij de gebruikte media worden eigen website en social media door meer dan 90% van de bedrijven gebruikt, naast 70-80% voor funda, foto-en filmmateriaal. Hiernaast wordt regelmatig geadverteerd (67%) en e-mailings gebruikt (63%), terwijl bijna de helft gebruik maakt van flyers of filmmateriaal. De inzet van een reclamebureau (71%) is duidelijk hoger dan bij makelaars OG. Direct mail wordt door slechts een derde van de ondervraagden ingezet.