MARKTONDERZOEK

Wikipedia definieert Marktonderzoek als: “Het aanwenden van subjectieve en objectieve onderzoeksmethoden om informatie te verzamelen en te analyseren. Deze informatie vormt de basis om een marketingstrategie te definiëren en te evalueren.” Die informatie heeft in het algemeen betrekking op de gedragingen, de houding en de motivaties van een bepaalde doelgroep.

Marktonderzoek kent vele vormen, ik heb er diverse toegepast.